rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Sideways Eight Finland Oy (Y-tunnus: 2714292-2)
Tehtaankatu 5
26100 Rauma, Finland

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Aleksi Honkakari
Puhelin +358 400379033
Sähköposti aleksi.honkakari(at)sw8.marketing

REKISTERIN NIMI

Sideways Eight Finland Oyn asiakasrekisteri, jäljempänä Netmanni.com

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Netmanni.comin asiakkaaksi, ostanut Netmanni.comista tavaraa ja/tai osallistuu Netmanni.com järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Netmanni.comin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Netmanni.comin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Netmanni.comin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Netmanni.com saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Netmanni.comin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Netmanni.comilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Netmanni.comin asiakaspalveluun, sähköpostitse asiakaspalvelu(at)netmanni.com tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
    Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot
TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Netmanni.comin käytössä, paitsi Netmanni.comin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Netmanni.comin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Netmanni.comin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Netmanni.comin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Netmanni.comin salasanasuojatulla palvelimella.